73 Müzemmil 20 ayet (İniş süresi thmn 3)

1 EY örtülere bürünen (insan)!

 Ey insanoğlu ebedi cenneti kazanmak için sana armağan edilen bu dünya yolculuğunda. Tüm kâinatın efendisi ALLAHIN verdiği kullanma kılavuzu KURANIN REHBERLİĞİNDE  yaşamını inşa edecektin.

Oysaki sen KURANDAKİ hakikatleri terk ettin. Bu hakikatleri dünyanın gelip geçici aldatıcı nimetlerine kapılarak örttün. Artık sana öğle bir ışık geldi ki senin hayatını karartan ve tüm hakikatleri örten seni zillete düşüren pisliklerden kurtulma vaktidir. KALKMA > UYANMA > AYDINLAMA > AYDINLATMA VAKTİDİR.        

2 Gece biraz ilerleyince kalk; 3 gece yarısı -biraz önce 4 ya da sonra- (kalk) ve ağır ağır, duyarak Kur’an oku. 5 Biz sana (sorumluluğu) ağır bir mesaj tevdî edeceğiz;

RABBİMİZİN sonsuz yaşam yurdu cennet vatanın vatandaşı olmak için gönderildiğimiz geçici bu yaşam beldesindeyiz. Ne işimiz var burada?

RABBİMİZ bizlerden hangimizin en ahlaklı, en erdemli, sözünün ehli, az bir pahaya dostunu satmayan, sadık, emanete ihanet etmeyen, KISACASI ADAM GİBİ ADAM yani insani kâmil olma sorumluluğunu kendine ilke edinenleri görmek için gönderildik bu yaşama.

 Rahmet sahibi RABBİMİZ bizleri bu yaşamı bize armağan etmekle kalmadı. Sağ salim yolculuğumuzu tamamlamamız için bir çok meziyetlerle donattı. Üstelik EKSİKSİZ YOL KILAVUZUMUZ KURANIDA REHBER OLARAK bize armağan etti.

Hayatımızı örten tüm pislikler gerçeği görmemizi engel olmaktadır. Dünyanın geçici nimetleri birçok kötü alışkanlıklarımızı bağımlılık derecesinde hayatımızı kuşatmıştır. Bu yüzünden ALLAHIN HAKİKATLERİNİ GÖRMEMİZİ ENGEL OLMAKTADIR. Bu bağımlılıkların amacı: ALLAHI HOŞNUT ETME yollarını, şeytanın tuzaklarını öğrenmemizi sağlayacak REHBERLE olan iletişimimizi kesmektir.

Çevremizde görüyoruz hayatı zehir eden yaşanmaz kılan kötü bağımlılıklardan kurtulmak için ciddi bir irade ciddi bir çaba gerektirmekte ve çevremizdeki tüm sevdiklerimizin de desteği gerekmektedir.

RABBİMİZDEN SÜPER KURTULUŞ TİYOSU.

İşte sorumluluğu yüksek olan bir görev için. Bu sorumluluğu üstlenenler için hayatlarını kuşatan tüm kötü bağımlılıklardan kurtuluş tiyosu. Yaşam rehberi KURANDAKİ TÜM HAKİKATLERİ ÖĞRENİP zihnin her zerresine kazımak için. En verimli olan zamanda gecenin yarısı -1/3de biraz fazla olmak üzere KALKIP ağır ağır REHBERDEKİ TÜM YOL İŞARETLERİNİ okuyup kavrayıp kaydedip tefekkür etmektir.

Hayatımızı kuşatan tüm pislikleri yavaş yavaş özenle kazıyarak atmak için ciddi bir çaba ve gayret gerek. Bu iş içinde en kıymetli varlığımızı zamanımızı KURBAN ederek kurtulacağız. HER KİM zamanını NE İÇİN KURBAN EDERSE ONUN KULUDUR. Bu gerçeği unutmayalım. ALLAHA kurban edilmeyen her zaman, bağımlı olduğumuz şer odaklarına kurban edilir. O zaman o putların inşa ettiği yaşamları yaşarız elbette ki.

     Bu çok ciddi bir meseledir. Gecesini kimin için kurban ediyorsak onun KULUYUZDUR. Bizler ise sadece HAYATIMIZI ve REHBERİMİZİ BİZE ARMAĞAN EDEN ALLAHI HOŞNUT ETMEK İÇİN ÇIKTIK YOLA…     

6 [ve] gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır, 7 halbuki gündüzleri seni meşgul edecek yığınla iş var,

Tüm kâinatın düzenini inşa eden Rabbimizden bir öğüt ve hatırlatma daha. eğer hayatımızı kuşatan tüm ALLAHIN RIZASINDAN uzaklaştıran bağımlılıklardan kurtulmak istiyorsak gece okuyuşu ve zihnin berraklığı daha kuvvetli olduğu zaman tercih etmeliyiz. Bu öğüt aynı namaz ve diğer öğütlere gösterdiğimiz özenden daha kıymetlidir. Çünkü HAYATI YÖNLENDİRİLEN TÜM YOL İŞARETLERİN EN BERRAK GÖZÜKTÜĞÜ ZAMAN GECEDİR. Kavrayışın en açık olduğu an Gece ağır ağır (tertil ile) okumakla mümkün olacaktır. Çünkü insanı gündüz ve diğer zamanlar gerçekleri örten parazit ışıklar meşgaleler yüzünden hakikati görmemize engel olacaktır.

8 ama [hem gece hem gündüz] Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini O'na ada.

TÜM KÂİNATIN EFENDİSİ ALLAHDAN SANA BAHŞEDİLEN sonsuz ikramlar KARŞISINDA yapacağın ne olsa gerek?

Zaten varlığımızın her anı ve her zerresinin TEK SAHİBİ SONSUZ KEREM SAHİBİ ALLAHA VAKFEDİLEN BİR HAYAT SÜRMEK EN ŞEREFLİ tercihdir.

Yaşamımızı ve yaşamımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz tüm nimetleri Bize armağan eden. Bu ikramlar yetmezmiş gibi sonsuzluk beldesi cennet vatanında yaşama fırsatını yakalamak için gönderilen YOL KILAVUZUMUZ KURANIN sahibi ALLAHA ŞÜKÜRÜMÜZ ŞUDUR:

Hem gece Hem gündüz

TÜM VARLIĞIMIZLA ONUN RIZASINA ADANMIŞ BİR ÖMÜR SÜRMEKTİR.

9 [O'dur] doğunun ve batının Rabbi; O'ndan başka tanrı yoktur: öyleyse, kaderini belirleme gücünü yalnız O'na izafe et, 10 halkın [senin aleyhinde] söyleyebileceği her şeye sabırla katlan ve onlardan uygun şekilde uzaklaş.

Ey ALLAHIN ÖĞTÜLERİYLE hakikati örtenleri ve kötü alışkanlıkları yapmakta direnenleri uyaranlar. Bunların sizi hakikat yolundan uzaklaşmanız için yaptığı tüm baskılar kınamalara karşı DİMDİK DURUN. Onlar kati surette sana hiçbir zarar dokunduramazlar. Onların yanından temsil ettiğin ALLAHIN şanına yakışır bir üslupla ayrıl.

  Çünkü tüm kâinatın hem doğunun hem batının efendisi her şeyi bir düzen içinde var eden YÜCELER YÜCESİ ALLAH’a kendini vakfet her şeyi yönetme ve senin de hayatının her anını şekillendirme kudretinde olan ALLAHA hayatını teslim et. Bırak hayatın ALLAHIN razı olacağı bir formla şekillensin zaten sahip olduğun her şeyi sana yoktan ikram eden RABBİN bundan sonraki yaşamının her anını ONUN HOŞNUTLUĞUNA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE İNŞA OLSUN…

11 Ve nimet içinde oldukları halde [Allah'tan geldiğini umursamadan] hakikati yalanlayanları Bana bırak; onlara bir süre daha dayan: 12 çünkü, Katımızda ağır prangalar ve yakıcı bir alev [onları beklemektedir], 13 boğaza takılan yiyecek ve şiddetli bir azap, 14 yeryüzünün ve dağların sarsılacağı ve [parçalanarak] savrulan bir kum yığını haline geleceği o Gün!

Yaşamları için gerekli nimetlere muhtaç oldukları halde, yaratılış formlarına en uygun insan kalabilmelerini sağlayacak insanlık kıllanma kılavuzu KURAN HAKİKATLERİNİ. İnsanlığın Orijinal kullanma kılavuzunu ret ederek kendi uydurdukları kullanma kılavuzlarının peşinde gidenleri siz müttakiler ALLAHA bırakın. Onların bu küstah haddi aşan, nimet bilmez, nankörlerin yaptıklarına karşı biraz daha dayanın. Sahip oldukları her şey kum yığını olacağı o gün boğazı tıkayan yiyecekler şiddetli bir azap ve prangalarla kuşatılacaklar.   

15 BAKIN [ey insanlar!] Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de karşınızda hakikate tanıklık yapacak bir elçi gönderdik: 16 ve Firavun elçiye isyan etti, bunun üzerine Biz de onu kahredici bir tutuşla kıskıvrak yakaladık.

Ey tüm insanlık topu taca atmadan dinleyin SİZE GÖNDERDİĞİMİZ KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKARACAK YOL GÖSTERİCİ BU KİTAPTAKİ TÜM hakikatlere tanıklık yapacak O HAKİKATLERİ HAYATININ HER ZERRESİNDE YAŞAYIP UYGULAYAN elçiniz Muhammedi gönderildi. Tıpkı bir çok kavime gönderilen elçiler gibi. Firavuna gönderilen elçi Musa yalanlandı da ALLAHDA kahredici bir tutuşla firavunu helak etmişti bu dersi alanlara hatırlatmadır.

17 Öyleyse, hakikati kabul etmeye yanaşmazsanız, çocukların saçlarını ağartan  o Gün kendinizi nasıl koruyacaksınız, 18 göklerin paramparça olacağı, [ve] Allah'ın [yeniden diriltme] vaadinin gerçekleşeceği [Gün]?

Tüm bu gerçekler karşısında hakikati görmezden gelip heva ve isteklerinin yazdığı yaşam rehberlerinin peşinde koşanlara ALLAH NE YAPSIN. Gökler ve yer tüm evren sahip olduğunu zannettiğiniz ahengin ALLAHIN ol emriyle yeni düzene dönüşeceği o gün. Şiddet ve korkusu öyle olacak ki çocukların saçını ağartacağı dehşetle sarsılacağı gün nasıl korunacaksınız? Düşünün bir.

19 Bu, şüphesiz, bir öğüt ve uyarıdır: öyleyse, dileyen Rabbine ulaştıran yola koyulsun!

RABBİMİZİN TÜM İKRAMLARI KARŞISINDA şükrümüzün göstergesi olarak yapmamız gereken şüphe götürmez bir İTAAT VE BOYUN EĞME olması gerekir. Ama RABBİMİZ bu ikramlar karşısında hiçbir baskı altında kalmaksızın, zorlama olmaksızın kendi istek ve arzumuzla ALLAHı sevme Onun hoşnutluğuna talip olmamızı istiyor.

İşte RAB KATINDA DEĞERLİ OLAN. Şükrümüzü borcumuzu: Verdikleri her nimeti verdiğiyle ödemek değil. Özgür irademizle ALLAHI Sevmeyi Onu hoşnut etmeyi seçmekdir.

Borç borçla ödenmez. BORCU KABUL ETMEK: ALLAHIN HOŞNUTLUĞUNU VE EBEDİ YAŞAM YURDU CENETİ HAK ETMEYİ MÜMKÜN KILACAKTIR…

Bu, şüphesiz, bir öğüt ve uyarıdır:

öyleyse, dileyen

Rabbine ulaştıran yola koyulsun!

 

20 [EY PEYGAMBER!] Rabbin, senin ve beraberindekilerin11 gecenin üçte ikisini, yahut yarısını, yahut üçte birini [namaz için] uyanık geçirdiğini bilir. Gecenin ve gündüzün ölçüsünü koyan Allah, sizin onu küçümsemeyeceğinizi bilir: ve bu sebeple O rahmetiyle size yaklaşır.

O halde Kur’an'ın kolayca okuyabileceğiniz kadarını okuyun. Allah, zaman zaman içinizde hastalar, Allah'ın lütfunu aramak için yola koyulanlar ve Allah yolunda savaşa çıkanlar olacağını bilir. Öyleyse ondan [yalnızca] kolayca okuyabileceğiniz kadarını okuyun, namazınızda devamlı ve dikkatli olun ve karşılıksız harcamada bulunun ve [böylece] Allah'a güzel bir borç verin: çünkü kendi adınıza güzel ne iş yaparsanız karşılığını aynen Allah katında görürsünüz; evet, daha iyi ve daha zengin bir ödül olarak.

Ve [daima] Allah'ın bağışlayıcılığını arayın: kuşkusuz Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır!